Floor Loppersum

Onderwijs

Als docent geef ik onderwijs in juridische vakken aan studenten en professionals uit het juridische werkveld. Voorbeelden van vakken zijn: strafrecht, criminologie,  basis van het recht, gezondheidsrecht en civiel recht. Ik geef momenteel voornamelijk les in het hbo en in het particuliere juridische onderwijs. Ik verzorg onderwijs in de vorm van hoorcolleges, feedbackcolleges, werkgroepen en projectgroepen.

Als trainer begeleid ik studenten bij het ervaringsgericht werken aan juridische vaardigheden. Voorbeelden van trainingen zijn: de oefenrechtbank (straf en civiel), spreken in het openbaar en het voeren van adviesgesprekken. Inhoudelijke kennis van het juridische vak is belangrijk, echter communicatieve, persoonlijke en praktische vaardigheden bepalen in belangrijke mate de effectiviteit van optreden.

Als stage- en scriptiebegeleider begeleid ik studenten in de laatste fase van hun studie. Als stagebegeleider ondersteun ik studenten tijdens de stageperiode in het 3e studiejaar. Het werken in de praktijk brengt vaak veel vragen met zich mee en vraagt om een intensieve en op de persoon afgestemde begeleiding, zodat studenten deze periode optimaal kunnen benutten om kennis en ervaring op te doen. Intervisie in kleine groepjes maakt ook deel uit van de stagebegeleiding.
Als scriptiebegeleider begeleid studenten bij het kiezen van een scriptieonderwerp, het schrijven van een goede opzet, en het uitwerken van de opzet tot een gedegen onderzoek.

Ook ben ik beschikbaar voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor een juridisch vak of vaardigheidstraining. Hierboven geef ik enkele voorbeelden van inhoudelijke vakken/trainingen die ik verzorg, echter ik heb als jurist ervaring in een algemene praktijk en kan vanuit die ervaring ook andere vakken en trainingen verzorgen. Belangrijke peiler in mijn werk is de koppeling van de praktijk aan het onderwijs.