Floor Loppersum

Intervisie

Voor studenten, professionals en leidinggevenden kan intervisie een belangrijk instrument zijn om te leren. Te leren reflecteren op eigen handelen, te leren van de situaties die anderen inbrengen, en te leren om op een open, constructieve en geweldloze manier te communiceren met elkaar en te leren van elkaar. Ook het eigen maken van verschillende methoden van intervisie hoort daarbij. Ik heb ervaring in het opstarten en begeleiden van intervisie. Mijn werkwijze is erop gericht mensen te leren zelf de intervisie te dragen, zodat mijn rol steeds kleiner wordt en uiteindelijk wegvalt.